Регистрация на самоосигуряващи се лица

Собствениците на фирми, хората със свободни професии, земеделските производители и др. се третират от Кодекса за социално осигуряване като самоосигуряващи се лица. Всеки месец те са задължени да подават декларация за приходите си и да внасят в НАП съответните данъци. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 420,00 лв., а максималният – 2400 лв. Какво трябва да знаят още самоосигуряващите се лица, вижте тук.

Регистрация на самоосигуряващи се лица