Подаване на декларация по чл. 55, ал. 1

До 31 Юли се подават Декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за второ тримесечие на 2014 година. Декларацията се подава от фирми и самоосигуряващи се лица, които са длъжни да удържат авансов данък върху доходите от извънтрудови правоотношения и наеми.

Подаване на декларация по чл. 55, ал. 1